تلفن تماس : 88370918 - 88093804
ایمیل : info@sunwoodproduct.com

ژورنال دکوراسیون و معماری داخلی و خارجی 2012

  • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7دی وی دی
  • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7 دی وی دی
  • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7 دی وی دی
     

خريد پستي           خريد پستي

مدار یکسوساز تمام موج

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی:مدار یکسوساز تمام موج بار اهمی–سلفی

الکترونیک صنعتی | مدار الکترونیکی

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی:

دستور کار4:یکسوساز تمام موج با ترانس سر وسط و بار اهمی –سلفی

الف)مطلوبست ترسیم شکل موج های ورودی1، VD ، VRL ، VL ، VAB

ب)دیودها در چه زاویه ای روشن و در چه زاویه ای خاموش می شوند؟

ج)مطلوبست ترسیم شکل موج جریان بار   IL

د)مطلوبست بدست آوردن متوسط ولتاژ خروجی

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی-مدار الکترونیکی

ادامه “آزمایشگاه الکترونیک صنعتی:مدار یکسوساز تمام موج بار اهمی–سلفی” »

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ