تلفن تماس : 88370918 - 88093804
ایمیل : info@sunwoodproduct.com

ژورنال دکوراسیون و معماری داخلی و خارجی 2012

  • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7دی وی دی
  • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7 دی وی دی
  • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7 دی وی دی
     

خريد پستي           خريد پستي

مدار معادل ماشین آسنکرون

آموزش برق صنعتی-مدار معادل آسنکرون

مدار معادل ماشین آسنکرون همانند ترانسفورماتور به دست می آید. در شکل (الف-23) ، مقاومت و راکتانس استاتور و رتور به طور مجزا در نظر گرفته شده است و دارای e.m.f های مدار معادل است که توسط شار اصلی در آنها القا می شود. مدار رتور
با مقاومت
ماشین آسنکرون رتور که ثابت است و راکتانس ماشین الکتریکی به صورت اتصال کوتاه شده می باشد . در شکل یاد شده فقط یک فازور رتور نشان داده شده است.

اگر جریان مغناطیس کننده و جریان افت موازی با مقادیر برق صنعتی در نظر گرفته شوند به طوری که برق قدرت و تحلیل مدار الکتریکی در نظر گرفته می شوند.

شکل 29 ، الف و ب:

محاسبه ی مدار معادل ماشین

ماشین الکتریکی متناوب

در شکل  29- ب

آموزش برق صنعتی تقسیم شده است.

در اشکال 30 (الف و ب) مدار معادل در حالت بی باری S=0 و راه اندازی S=1 نشان داده شده است.

مهندسی برق صنعتی


در شکل 31 نیز برای مدار معادل به کار می برند که در اینجا جریان مغناطیس کننده و جریان تلف با تغییر مکان ثابت فرض شده است. مدارهای شکل (ب – 29) و (ب – 31) را مدار های دقیق و تقریبی P.P.M گویند. مدار های دقیق و تقریبی
I.E.E.E با لحاظ کردن تلفات هسته در تلفات مکانیکی و با شاخه موازی تنهادر نظرگرفته میشود.

مدل U نیز با صرفنظر از شاخه موازی نیز گاهی اوقات مورد اشتفاده قرار می گیرد.

بر حسب مدار معادل شکل ب_29 می توان معادلات زیر را نوشت:

منبع:جزوه ی دانشگاهی خودم (مدرس:مهندس ثابت مرزوقی)

از دوستانی که در تایپ جزوه همکاری کردند تشکر می کنم.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ