تلفن تماس : 88370918 - 88093804
ایمیل : info@sunwoodproduct.com

ژورنال دکوراسیون و معماری داخلی و خارجی 2012

 • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7دی وی دی
 • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7 دی وی دی
 • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7 دی وی دی
     

خريد پستي           خريد پستي

ضرب دکارتی دو مجموعه

آموزش ریاضیات|حاصلضرب دکارتی دو مجموعه

آموزش ریاضیات,حاصلضرب دکارتی دو مجموعه:

اگر A و B دو محموعه باشند آنگاه حاصلضرب دکارتی آن ها را به صورت ضرب دکارتی|ریاضیات نمایش می دهیم و نمایش ریاضی حاصلضرب دکارتی دو مجموعه به صورت زیر می باشد:

ضرب دکارتی={(X,Y)|Xضرب دکارتی|ریاضیاتA,Yضرب دکارتی|ریاضیاتB}

در ضرب دکارتی ضرب دکارتی|ریاضیات با ضرب دکارتی|ریاضیات برابر نمی باشد و نمایش ریاضی آن به صورت زیر می باشد:

ضرب دکارتی={(X,Y)|Xضرب دکارتی|ریاضیاتB,Yضرب دکارتی|ریاضیاتA}

تهیه شده توسط آبشاران دات کام

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ