تلفن تماس : 88370918 - 88093804
ایمیل : info@sunwoodproduct.com

دکوراسیون داخلی | مدل دکوراسیون|عکس دکوراسیون منزل

ژورنال دکوراسیون و معماری داخلی و خارجی 2012

  • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7دی وی دی
  • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7 دی وی دی
  • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7 دی وی دی
     

خريد پستي           خريد پستي

سلف چیست

مدار الکتریکی:تعریف سلف یا القاگر و سلف سری و موازی

عناصر مدار الکتریکی

پس از معرفی خازن و روابط مربوط به آن و همچنین خازن های سری و موازی ,در اینجا به معرفی و تعریف القاگر یا سلف خواهیم پرداخت:

 آموزش تحلیل مدارهای الکتریکی

مدار الکتریکی

القاگر یا سلف چیست:

القاگر یا سلف یکی دیگر از عناصر غیر فعال در مدارهای الکتریکی است که القاکنایی یا اندوکتانس آن را با L نمایش می دهیم و واحد آن هانری (H)می باشد.

رابطه ی ولتاژ و جریان یک سلف یا القاگر که دارای القاکنایی یا اندوکتانس L می باشد,به صورت زیر است:

ولتاژ سلف یا ولتاژ القاگر

مدار الکتریکی

ولتاژ سلف یا ولتاژ القاگر

مدار الکتریکی

سلف های موازی و سری:

برای بدست آوردن اندوکتانس معادل سلف های سری و موازی سلف ها را مانند مقاومت در نظر می گیریم یعنی از همان روشی که برای مقاومت ها استفاده می کردیم استفاده می کنیم:

سلف های موازی :

برای بدست آوردن معادل سلف های موازی از روابط زیر استفاده می کنیم:

سلف های موازی

مدار الکتریکی

فرمول های سلف های موازی

مدار الکتریکی

فرمول های سلف های موازی

مدار الکتریکی

فرمول های سلف های موازی

مدار الکتریکی

سلف های سری:

برای بدست آوردن اندوکتانس معادل سلف های سری از روابط زیر استفاده می کنیم:

سلف های سری

مدار الکتریکی


فرمول های سلف های سری


فرمول های سلف های سری


فرمول های سلف های سری

تهیه شده توسط آبشاران دات کام

پذیرش پروژه ی طراحی دکوراسیون داخلی

09123142386