تلفن تماس : 88370918 - 88093804
ایمیل : info@sunwoodproduct.com

ژورنال دکوراسیون و معماری داخلی و خارجی 2012

  • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7دی وی دی
  • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7 دی وی دی
  • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7 دی وی دی
     

خريد پستي           خريد پستي

سلف چیست

مدار الکتریکی:تعریف سلف یا القاگر و سلف سری و موازی

عناصر مدار الکتریکی

پس از معرفی خازن و روابط مربوط به آن و همچنین خازن های سری و موازی ,در اینجا به معرفی و تعریف القاگر یا سلف خواهیم پرداخت:

 آموزش تحلیل مدارهای الکتریکی

مدار الکتریکی

القاگر یا سلف چیست:

القاگر یا سلف یکی دیگر از عناصر غیر فعال در مدارهای الکتریکی است که القاکنایی یا اندوکتانس آن را با L نمایش می دهیم و واحد آن هانری (H)می باشد.

رابطه ی ولتاژ و جریان یک سلف یا القاگر که دارای القاکنایی یا اندوکتانس L می باشد,به صورت زیر است:

ولتاژ سلف یا ولتاژ القاگر

مدار الکتریکی

ولتاژ سلف یا ولتاژ القاگر

مدار الکتریکی

سلف های موازی و سری:

برای بدست آوردن اندوکتانس معادل سلف های سری و موازی سلف ها را مانند مقاومت در نظر می گیریم یعنی از همان روشی که برای مقاومت ها استفاده می کردیم استفاده می کنیم:

سلف های موازی :

برای بدست آوردن معادل سلف های موازی از روابط زیر استفاده می کنیم:

سلف های موازی

مدار الکتریکی

فرمول های سلف های موازی

مدار الکتریکی

فرمول های سلف های موازی

مدار الکتریکی

فرمول های سلف های موازی

مدار الکتریکی

سلف های سری:

برای بدست آوردن اندوکتانس معادل سلف های سری از روابط زیر استفاده می کنیم:

سلف های سری

مدار الکتریکی


فرمول های سلف های سری


فرمول های سلف های سری


فرمول های سلف های سری

تهیه شده توسط آبشاران دات کام

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ