تلفن تماس : 88370918 - 88093804
ایمیل : info@sunwoodproduct.com

ژورنال دکوراسیون و معماری داخلی و خارجی 2012

  • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7دی وی دی
  • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7 دی وی دی
  • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7 دی وی دی
     

خريد پستي           خريد پستي

ریاضیات پایه|تابع های ریاضی

آموزش مثلثات-تابع تانژانت و نمودار تانژانت

آموزش مثلثات و ادامه ی توابع مثلثاتی:تابع تانژانت tan نیز یکی دیگر از توابع فرد مثلثاتی است که نمودار آن نسبت به مبداء مختصات قرینه است.تابع تانژانت برابر حاصل تقسیم سینوس بر Cos می باشد.این تابع مثلثاتی نیز مانند سینوس و Cos یک به یک نیست.برد تابع مثلثاتی تانژانت مجموع ی اعداد حقیقی است.

تابع مثلثاتی  تانژانت-ـآموزش مثلثات

درمورد تانژانت نیز رابطه ی زیر برقرار است:

Y=Tan(-x)=-Tan(x)

تهیه شده توسط آبشاران دات کام

آموزش ریاضیات-تابع مثلثاتی و نمودار تابع

آموزش مثلثات,در ادامه ی آموزش ریاضیات و مبحث مثلثات:

تابع مثلثاتی Cos نیز یکی از توابع مهم مثلثاتی است.همانطور که از نمودارد تابع مثلثاتی Cos پیداست,این تابع یک تابع زوج است (نسبت به محور Y قرینه است).دامنه ی تابع مثلثاتی Cos مجوعه ی اعداد حقیقی و برد این تابع مثلثاتی اعداد بین 1 و 1- می باشند.یعنی مقدار  از 1 بیشتر و از 1- کمتر نمی شود.نمودار تابع Cos بصورت زیر است:

نمودار تابع  مثلثاتی Cos-آموزش مثلثات

با توجه به نمودار تابع مثلثاتی Cos این تابع نیز یک به یک نمی باشد.از آنجاییکه تابع Cos یک تابع زوج است پس رابطه ی زیر برقرار می باشد:

Y=Cos(-X)=CosX

تهیه شده توسط آبشاران دات کام

آموزش مثلثات-تابع سینوس و نمودار تابع

آموزش مثلثات,تابع مثلثاتی سینوس Sin یکی از توابع پرکاربرد مثلثاتی است.همانطور که از نمودار تابع مثلثاتی سینوس پیداست,این تابع یک تابع فرد است (نسبت به مبداء مختصات قرینه است).دامنه ی تابع مثلثاتی سینوس sin مجوعه ی اعداد حقیقی و برد این تابع مثلثاتی اعداد بین 1 و 1- می باشند.یعنی مقدار سینوس از 1 بیشتر و از 1- کمتر نمی شود.نمودار تابع  Sin سینوس بصورت زیر است:

آموزش  مثلثات-نمودار تابع مثلثاتی سینوس

با توجه به نمودار تابع مثلثاتی سینوس Sin این تابع یک به یک نیز نمی باشد.از آنجاییکه تابع سینوس یک تابع فرد است پس رابطه ی زیر برقرار می باشد:

Y=Sin(-X)=-SinX

تهیه شده توسط آبشاران دات کام

تابع لگاریتم و قواعد مربوط به لگاریتم|آموزش ریاضی

در این درس از ریاضیات به آموزش قواعد و فرمول های مربوط به تابع لگاریتم می پردازیم:

تابع لگاریتم:تابع لگاریتم یکی از توابع غیر جبری در ریاضیات است,در مورد این تابع برخی قواعد است که آموختن و به کار گیری آن ها شما را در حل مسائلی که در آن ها لگاریتم موجود است یاری می کند.

عبارت زیر یکی از قواعد مهم لگاریتم است که ارتباط بین حاصل یک عبارت توان دار و لگاریتم را بیان می کند:

آموزش لگاریتم

لگاریتم حاصلضرب را می توان با استفاده از روش زیر به لگاریتم جمع تبدیل نمود:

آموزش لگاریتم-آموزش ریاضیات

لگاریتم  تقسیم دو عبارت را می توان با استفاده از روش زیر به تفریق تبدیل کرد:

آموزش لگاریتم-آموزش ریاضیات

لگاریتم توان دار:

آموزش لگاریتم-آموزش ریاضیات

آموزش لگاریتم-آموزش ریاضیات

لگاریتم 1 برابر صفر می باشد.

لگاریتم هر عدد با مبنای همان عدد برابر 1 می باشد:

آموزش لگاریتم-آموزش ریاضیات

هرگاه مبنای لگاریتم 10 باشد می توانیم 10 را که مبنای لگاریتم است ننویسیم.

تهیه شده توسط آبشاران دات کام

تابع براکت یا جزء صحیح و خواص تابع براکت-آموزش

تابع براکت یا جزء صحیح و خواص تابع براکت یا جزء صحیح

آموزش ریاضیات: تابع براکت یا جزء صحیح هم یکی دیگر از توابع برجسته در ریاضیات است.خروجی این تابع اعداد صحیح هستند,این بدین معناست که اگر شما به این تابع عدد اعشاری بدهید این تابع عدد شما را به سمت پایین رند می کند.یعنی [2.25]=2

شکل نمودار تابع براکت یا جزء صحیح به صورت پله ای می باشد.

تابع براکت  یا تابع جزء صحیح

همانطور که در شکل هم ملاحظه می کنید برد تابع براکت (خروجی تابع براکت)مجموعه ی اعداد صحیح روی محور Y ها هستند.

تهیه شده توسط آبشاران دات کام

تابع قدر مطلق و خواص قدر مطلق-ریاضیات

تابع قدر مطلق و خواص قدر مطلق

در این بخش از آموزش های ریاضیات به درس آموزشی قدر مطلق می رسیم.تابع قدر مطلق یکی دیگر از توابع مهم در ریاضیات است و اگر شما فارغ التحصیل ریاضی و یا رشته های مرتبط باشید حتما بارها با آن بر خورد کرده اید.

تابع قدر مطلق یک تابع زوج است,یعنی نسبت به محور Y ها قرینه است و به شما خروجی مثبت می دهد.از تابع قدر مطلق در جا هایی که نمی خواهیم خروجی منفی داشته باشیم استفاده می کنیم.مثلا خروجی رادیکال فرجه ی زوج نباید منفی باشد و همچنین عبارت زیر رادیکال فرجه زوج نباید منفی باشد.شکل نمودار تابع قدر مطلق زیر به صورت زیر می باشد:

تابع  قدر مطلق

همانطور که مشاهده می کنید,برد تابع قدر مطلق x (خروجی تابع قدر مطلق X) شامل اعداد منفی نمی شود.

تهیه شده توسط آبشاران دات کام

تابع زوج وتابع فرد-آموزش ریاضیات

در این بخش از آموزش ریاضیات پایه به درس آموزشی تابع های زوج و تابع های فرد در ریاضیات می پردازیم:

تابع زوج چیست؟

تعریف تابع زوج:تابع زوج تابعی است که نسبت به محور Y ها قرینه باشد.برای پی بردن به زوج بودن تابعی بایستی شرط زیر را بررسی کنیم.اگر شرط زیر برقرار بود تابع زوج است.

F(-x)=F(x)

مثلا تابع Cos x تابع زوج است.

آموزش ریاضیات,آموزش توابع زوج و فرد

تابع فرد چیست؟

تعریف تابع فرد:تابع فرد تابعی است که نسبت به مبداء مختصات قرینه باشد.برای پی بردن به فرد بودن تابعی بایستی شرط زیر را بررسی کنیم.اگر شرط زیر برقرار بود تابع فرد است.

F(-x) = -F(x)

برای مثال تابع Sin x تابعی فرد است و نمودار این تابع نسبت به مبداء مختصات قرینه است.

تهیه شده توسط آبشاران دات کام

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ