تلفن تماس : 88370918 - 88093804
ایمیل : info@sunwoodproduct.com

ژورنال دکوراسیون و معماری داخلی و خارجی 2012

  • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7دی وی دی
  • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7 دی وی دی
  • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7 دی وی دی
     

خريد پستي           خريد پستي

رله و حفاظت الکتریکی

حفاظت سیستم های الکتریکی

سرفصل های حفاظت الکتریکی

1-مقدمه ای بر حفاظت سیستم های الکتریکی

2-تعاریف عمومی

3-انواع سیستم های حفاظتی

4-سیستم حفاظتی واحد و غیر واحد

5-سیستم حفاظت الکتریکی اصلی و پشتیبان

6-رله و ساختمان داخلی آن

7-روی هم قرار گرفتن نواحی حفاظتی یا زون بندی

8-انواع رله های معروف

9-رله های الکترومکانیکی-استاتیکی(الکترونیکی)-میکروپروسسوری-دیستانس

10-رله های جریانی و انواع مشخصه ی عملکرد

11-تنظیم زمانی و جریانی رله

12-نحوه ی اتصالات مختلف در سیستم های حفاظتی O.C و E.F

13-حفاظت جریان زیاد با عنصر سریع (High Set)

14- رله های جریان زیاد جهت دار (OC/EF)

15-فاصله زمانی هماهنگ

16-حفاظت دیفرانسیل(Diffrantiol Protection)

17-اصول تنظیم و هماهنگی رله های جریان زیاد با مشخصه ی عملکرد معکوس

18-بررسی شرایط مختلف خطا در سیستم حفاظت دیفرانسیل

19-پایدار سازی حفاظت دیفرانسیل

20-حفاظت سیم پیچ های ژنراتور در مقابل اتصالی های فازی با استفاده از حفاظت دیفرانسیل معمولی

21-حفاظت سیم پیچ های استاتور در مقابل خطاهای فاز به زمین و در مقابل اتصالی در بین دورهای یک کلاف

22-حفاظت روتور

23-حفاظت بار

24-حفاظت ترانسفورماتور

25-حفاظت دیستانس

ادامه “سرفصل های حفاظت الکتریکی” »

رله و حفاظت الکتریکی|رله ی دیستانس چیست

رله های حفاظتی و رله دیستانس

حفاظت دیستانس از جمله حفاظت های غیر واحد و از نوع بسیار سریع است که معمولا به عنوان حفاظت اصلی و پشتیبان در خطوط بلند بیشترین کاربرد را دارد.حفاظت دیستانس همانطور که از نامش مشخص است بر اساس اندازه گیری فاصله ی رله تا نقطه ی خطا کار می کند.به این ترتیب که اگر طول خط اندازه گیری شده از مقدار تنظیم شده برای رله کمتر باشد رله عمل خواهد کرد.در واقع این مسئله در رله ی دیستانس با استفاده از اندازه گیری امپدانس خط که ارتباط مستقیم با طول خط دارد انجام می شود.

رله و حفاظت الکتریکی

رله و حفاظت الکتریکی

زون بندی در رله های دیستانس:

رله دیستانس

رله و حفاظت الکتریکی

معمولا در رله های دیستانس به عنوان حفاظت اصلی تا 80% خط روبروی خود را به عنوان رله ی اصلی پوشش می دهند.دراین حالت یعنی در صورتی که خطایی در فاصله ی 80% خط اتفاق بیفتد,رله بدون هیچ گونه تاخیری عمل کرده  و خط را قطع می کند,زمان این عملکرد که به صورت لحظه ای می باشد,بستگی به تکنولوژی و توانمندی رله دارد(معمولا بین 40-20 میلی ثانیه).انتخاب درصد تنظیم 80% خط اول بدلیل احتمال بروز عملکرد نادرست رله Ra به ازای خطاهای نزدیک به Rb می باشد که می تواند به دلایل مختلف مانند عدم دقت ترانس های ولتاژ و جریان و یا عدم دقت خود رله و یا وقوع اتصال کوتاه همراه با مقاومت باشد و اتخاب درصد تنظیم 50 و 25 درصد برای خطوط دوم و سوم بدلیل ایجاد هماهنگی با سایر رله ها می باشد.در زون های 2 و 3 می توانند به عنوان پشتیبان بلاوقت استفاده شوند که در این صورت در صد تنظیم رله ی دیستانس برای Zone2 تا 50% خط دوم می باشد.

ادامه “رله و حفاظت الکتریکی|رله ی دیستانس چیست” »

رله و حفاظت الکتریکی: حفاظت ترانسفورماتور و رله بوخهلتس

رله های حفاظتی و رله بوخهلتس

رله و حفاظت الکتریکی:1-حفاظت ترانسفورماتور در مقابل خطاهای بنیادی با استفاده از حفاظت دیفرانسیل معمولی(فازی)

شکل1-طرح عمومی بلوک دیاگرام حفاظتی دیفرانسیل برای ترانس با دو سیم پیچ

رله

رله و حفاظت الکتریکی

شکل2-طرح عمومی حفاظت دیفرانسیل برای ترانس با سه سیم پیچ

رله

رله و حفاظت الکتریکی

جهت حفاظت ترانسفورماتور در برابر خطاهای فاز به فاز مناسب ترین حفاظت,حفاظت دیفرانسیل می باشد که بسته بع تعداد سیم پیچ های ترانس و نحوه ی تغذیه بصورت کلی مطابق بلوک دیاگرام های فوق می باشد.در حفاظت دیفرانسیل ترانس,نوع اتصال سیم پیچ های اولیه و ثانویه ترانسفورماتورهای قدرت و ترانسفورماتورهای جریان,نسبت تبدیل ترانسفورماتور قدرت و ترانس جریان و گروه برداری ترانس اهمیت دارد.در صورت وجود اختلاف در دامنه و فاز جریان های سمت اولیه و ثانویه ترانسفورماتور قدرت می بایست علاوه بر جبران نسبت دامنه ها با انتخاب نسبت تبدیل مناسب برای CT ها اختلاف فاز موجود را با سربندی CT ها از بین برد.

ادامه “رله و حفاظت الکتریکی: حفاظت ترانسفورماتور و رله بوخهلتس” »

رله و حفاظت الکتریکی:حفاظت بار چیست

رله های حفاظتی

رله و حفاظت الکتریکی:بار نامتعادل دارای  جریان با توالی منفی می باشد که باعث ایجاد تلفات حرارتی بر روی روتور می گردد (جریان با فرکانس با تولی منفی یعنی فرکانس 100HZ)و با توجه به اینکه تلفات حرارتی روی هسته متناسب با توان دو و سه فرکانس می باشد لذا باید حفاظتی مناسب برای تشخیص و قطع سریع صورت گیرد.این نوع حفاظت از طریق یک رله ی دیستانس که سمت استاتور نصب می شود و قابلیت اندازه گیری هارمونیک های دوم را دارد انجام می شود.(جهت تشخیص این خطاها می توان از مدارها یا رله های تشخیص هارمونیک دوم استفاده کرد).

حفاظت در برابر بار زیاد:

استفاده از بی متال های تعبیه شده در شیارهای استاتور

استفاده از رله های جریان زیاد بین زمین و فاز OC/EF

استفاده از رله ی دیستانس با قابلیت تشخیص هارمونیک دوم

استفاده از سیستم های حفاظتی تشخیص هارمونیک دوم

ادامه “رله و حفاظت الکتریکی:حفاظت بار چیست” »

رله و حفاظت الکتریکی:حفاظت از روتور

رله های حفاظتی

رله و حفاظت الکتریکی روتور:خطای اتصال کوتاه تک قطبه و قطع تحریک در روتور امکان پذیر می باشد.

حفاظت اتصال کوتاه تک قطبه به روش مستقیم:

در روش حفاظت مستقیم در صورت وقوع خطا در نقاط ابتدایی سیم پیچ تحریک عملا به دلیل عدم وجود ولتاژ جهت ایجاد جریان اتصالی,در صدی از سیم پیچ رتور حفاظت نخواهد شد.به همین دلیل معمولا از روش دیگری به نام روش تزریق جریان یا ولتاژ که با ایجاد یک منبع ولتاژ ثانویه و کنترل شده باعث به وجود آمدن جریان خطا می شود,استفاده می کنند.

روش تزریق جریان و ولتاژ:

رله

رله و حفاظت الکتریکی روتور

قطع تحریک-حفاظت قطع تحریک یا جریان کم

رله

رله و حفاظت الکتریکی روتور

عملکرد رله به صورت آلارم است

حفاظت قطع تحریک با استفاده از حفاظت دیستانس با مشخصه ی خاص

ادامه “رله و حفاظت الکتریکی:حفاظت از روتور” »

رله و حفاظت الکتریکی|حفاظت استاتور از انواع خطا

رله های حفاظتی

رله و حفاظت الکتریکی ژنراتور استاتور:حفاظت سیم پیچ های استاتور در مقابل خطاهای فاز به زمین و با دامنه ی کم توسط رله ی دیفرانسیل نوع زمین

Restricted Earth Fault(REF)

رله

رله و حفاظت الکتریکی استاتور

ج)حفاظت سیم پیچ های استاتور در مقابل اتصالی در بین دورهای یک کلاف

ج-1-استفاده از ولتاژ باقی مانده:

با اتصال دورها به هم ولتاژ فاز کم می شود و در نتیجه فاز ها همدیگر را خنثی نمی کنند و Vo بوجود می آید و رله عمل می کند.اگر دورهای مجاور با هم اتصالی کنند,ولتاژ کم می شود.

ادامه “رله و حفاظت الکتریکی|حفاظت استاتور از انواع خطا” »

رله و حفاظت ژنراتور توسط حفاظت دیفرانسیل

رله های حفاظتی و رله دیفرانسیل

حفاظت های ژنراتور با توجه به قسمت های مختلف ژنراتور و خطاهای امکان پذیر در آن ها به صورت زیر می باشد:

الف)حفاظت سیم پیچ های ژنراتور در مقابل اتصالی های فازی با استفاده از حفاظت دیفرانسیل معمولی

رله

رله و حفاظت الکتریکی ژنراتور

همانطور که از شکل مدار مشخص است,حفاظت دیفرانسیل معمولی به عنوان حفاظت اصلی سیم پیچ های استاتور در مقابل اتصال کوتاه های داخل محدوده ی این حفاظت,یعنی سیم پیچ های استاتور استفاده می شود و به ترتیبی که قبلا گفته شد این حفاظت تنها در مقابل خطاهای محدود به سیم پیچ ها عمل کرده و در غیر اینصورت حساسیتی از خود نشان نمی دهد.اما همانطور که توضیح داده شد,حفاظت دیفرانسیل معمولی بسته به تنظیم رله ی دیفرانسیل در صدی از سیم پیچ های استاتور را پوشش نمی دهد.

رله

رله و حفاظت الکتریکی ژنراتور

رله

رله و حفاظت الکتریکی ژنراتور

فرض می کنیم Io=10% جریان تنظیم حد عملکرد رله ی دیفرانسیل باشد.

1-خطا در انتهای سیم پیچ یعنی روی ترمینال خروجی اتفاق بیفتد.(100% سیم پیچ)

رله

فرمول رله ژنراتور

رله عمل می کند

ادامه “رله و حفاظت ژنراتور توسط حفاظت دیفرانسیل” »

رله و حفاظت الکتریکی:پایدار سازی حفاظت دیفرانسیل

رله و حفاظت الکتریکی:انواع CT و علت خطاها:

دو CT یکسان از دو کارخانه دارای B-H متفاوات هستند بخاطر همین مشابه نیستند.

در سیستم های حفاظتی دیفرانسیل در برخی شرایط,مانند انتخاب نادرست ترانس جریان و یا اشباع در یک یا چند عدد از ترانسفورماتورهای جریان که به دلایل مختلف مانند فرسودگی ترانس جریان و یا استفاده در شرایط کاری مختلف معمولا اتفاق می افتد با عث می شود تا سیستم حفاظت دیفرانسیل به ازای خطاهای خارج از محدوده ی حفاظتی نیز عملکرد کاذب داشته باشد.

می خواهیم کاری انجام دهیم که در بدترین شرایط خطا در خارج از محدوده ی حفاظتی,یعنی یک خطای سه فاز به زمین درست در ترمینال P2 ترانس CT2 سیستم حفاظت دیفرانسیل عملکرد صحیح داشته یعنی عمل نکند و اصطلاحا پایدار بماند.

روش های پایدار سازی حفاظت دیفرانسیل:

1-استفاده از مقاومت پایدار کننده:

رله

پایدار سازی حفاظت الکتریکی دیفرانسیل

رله

حفاظت الکتریکی دیفرانسیل

RR:مقاومت رله

Rs:مقاومت داخلی CT

Rcable:نصف مقاومت مسیر کابل و سیم های جریان

r:مقاومت پایدار کننده

رله

حفاظت الکتریکی دیفرانسیل

جریان ورودی به شاخه ی رله:

رله

جریان ورودی به شاخه رله


وجود مقاومت r در شاخه ی رله باعث کم شدن جریان ورودی به رله می شود.این مقاومت را می توان طوری انتخاب کرد (تنظیم کرد) که در بدترین شرایط امکان پذیر برای خطا,رله عملکرد نداشته باشد.یعنی می بایستی در بدترین شرایط خطا جریان ورودی به شاخه ی رله کوچکتر از Io باشد.

2-استفاده از سیم پیچ بایاس یا بازدارنده:

ادامه “رله و حفاظت الکتریکی:پایدار سازی حفاظت دیفرانسیل” »

رله و حفاظت الکتریکی:حفاظت دیفرانسیل و شرایط رله دیفرانسیل

رله های حفاظتی و رله دیفرنسیل

رله و حفاظت الکتریکی:در شرایط نرمال با انتخاب سربندی مناسب برای CT های و همچنین انتخاب نسبت تبدیل و مشخصات CT های دو طرف فرض می کنیم که جریان های ثانویه ی دو طرف تا حد امکان مساوی همدیگر بوده و لذا مطابق این شرایط,حالت های زیر در سیستم حفاظت دیفرانسیل امکان پذیر خواهد شد:

الف)حالت عادی شبکه(خطایی در شبکه وجود ندارد):

در اینصورت با توجه به اتنخاب مناسب CT ها و جهت عبور جریان در حالت عادی کار شبکه جریان وارد شده به شاخه رله,تفاضل جریان های دو طرف سیستم بوده و عددی برابر یا بسیار نزدیک به صفر می باشد و لذا رله هیچ گونه عملکردی در سیستم نمی تواند داشته باشد.

رله عمل نمی کند.

رله دیفرانسیل

رله و حفاظت

ب)خطایی در محدوده ی حفاظت شده رخ دهد:

ب-1-سیستم از یکسو تغذیه شود:

رله دیفرانسیل

رله و حفاظت

در این حالت جریان وارد شده به شاخه ی رله برابر با جریان اتصال کوتاه(که فقط  از CT سمت اولیه عبور می نماید ) بوده و لذا رله عمل خواهد کرد.

*لازم به توضیح است تحت هر شرایط اگر رله دیفرانسیل عمل نماید معمولا زمان Trip هم به کلید سمت اولیه و هم به کاید سمت ثانویه ارسال می شود.

ب-2-سیستم از دو سو تغذیه شود:

اولیه:

رله دیفرانسیل

رله و حفاظت

ثانویه:

رله دیفرانسیل

رله و حفاظت

رله دیفرانسیل

رله و حفاظت

رله عمل خواهد کرد

ج)خطا خارج از محدوده ی حفاظتی رخ دهد:

در اینصورت CT های هر دو طرف تحت تاثیر جریان خطا واقع شده که با توجه به اینکه جهت جریان خطا هم جهت با جریان های نرمال می باشد,عملا در مدار ثانویه اولا CT باعث کاهش متناسب خطاهای دو طرف شده و از طرفی در ظشاخه ی رله نیز این جریان ها از هم کم می شود و لذا جریان ورودی به شاخه ی رله باعث عملکرد رله نشده و اصطلاحا رله پایدار می ماند.

ادامه “رله و حفاظت الکتریکی:حفاظت دیفرانسیل و شرایط رله دیفرانسیل” »

رله و حفاظت:رله دیفرانسیل|حفاظت دیفرانسیل چیست

رله های حفاظتی و رله دیفرانسیل

رله و حفاظت الکتریکی:

رله و حفاظت دیفرانسیل(Diffrantiol Protection):

رله دیفرانسیل|حفاظت دیفرانسیل

رله و حفاظت

رله ی حفاظت دیفرانسیل بر پایه ی جمع جبری جریان های ورودی و خروجی در محدوده ی حفاظت شده عمل می کند(البته رله های دیفرانسیل که بر اساس کمیت های ولتاژ نیز کار می کنند هم در سیستم وجود دارند).

در حالت عادی و نرمال شبکه,جریان ورودی به شبکه با جریان خروجی از آن برابر بوده و یا دارای نسبت مشخصی است.با توجه به مدار حفاظتی ثانویه و جهت جریان آن,در این حالت جریان ورودی به شاخه ی رله تفاضل جریان های نمونه برداری شده سمت اولیه و ثانویه سیستم بوده و برابر صفر و یا عدد کوچکی می شود.

تا هنگامی که جریان وارد شده به شاخه ی رله که بصورت تفاضل دو شاخه ی جریان می باشد,کمتر از حد تنظیم شده برای عملکرد رله باشد,سیستم شرایط نرمال داشته و لذا عمل نخواهد کرد و به محض بروز خطا و با از بین رفتن تعادل بین دو جریان به ترتیبی که متعاقبا در ادامه ی توضیح داده می شود,سیستم عمل خواهد کرد.

بطور کلی انواع سیستم های حفاظت دیفرانسیل به دو نوع زیر تقسیم بندی می شوند:

1-حفاظت دیفرانسیل جریان گردشی

2-حفاظت های دیفرانسیل تعادل ولتاژی

معمولا در شرایط خطا در صورتیکه نقطه ی اتصالی در محدوده ی حفاظت شده باشد,قسمتی از جریان ورودی به سیستم حفاظت شده به سمت نقطه ی اتصال جاری شده و عملا تعادل جریان های ورودی و خروجی سیستم که در حالت نرمال برقرار بوده است از بین می رود و این میزان اختلاف جریان از شاخه ی رله  عبور نموده و باعث عملکرد آن می شود.معمولا از حفاظت دیفرانسیل به عنوان حفاظت اصلی (main) جهت حفاظت تجهیزات و بخش هایی از سیستم قدرت مانند ژنراتورها,ترانسفورماتورهای قدرت,راکتورها,کابل ها و خطوط کوتاه مهم,شینه ها و باسبار ها و موتور ها و … استفاده می شود.

همانطور که در ادامه توضیح داده خواهد شد,حفاظت دیفرانسیل می بایستی تنها به ازای خطاهای واقع در محدوده ی حفاظت شده عمل نموده و هرگونه خطای واقع شده در خارج از محدوده حفاظتی مانند اضافه بار,اتصال کوتاه های خارج از محدوده و… نباید باعث عملکرد سیستم حفاظت دیفرانسیل شود.

ادامه “رله و حفاظت:رله دیفرانسیل|حفاظت دیفرانسیل چیست” »

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ