تلفن تماس : 88370918 - 88093804
ایمیل : info@sunwoodproduct.com

ژورنال دکوراسیون و معماری داخلی و خارجی 2012
  • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7دی وی دی
  • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7 دی وی دی
  • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7 دی وی دی
     

خريد پستي           خريد پستي

مشتق گیری از توابع مثلثاتی و قدر مطلق

مشتق توابع مثلثاتی:

در این بخش از سری آموزش های مشتق گیری در ریاضیات به مبحث مشتق توابع مثلثاتی و توابع معکوس مثلثاتی و تابع قدر مطلق می پردازیم:

برای محاسبه ی مشتق توابع مثلثاتی از روابط ذیل استفاده می شود:

مشتق توابع مثلثاتی

آموزش ریاضیات,مشتق توابع مثلثاتی

مشتق گیری توابع مثلثاتی

برای محاسبه ی مشتق توابع معکوس مثلثاتی از روابط زیر استفاده می شود

مشتق گیری توابع معکوس مثلثاتی

مشتق توابع معکوس مثلثاتی

آموزش ریاضیات,مشتق گیری

توابع معکوس مثلثاتی

مشتق گیری از تابع قدر مطلق :

برای محاسبه ی مشتق تابع قدر مطلق می توانید از تابع زیر استفاده نمایید:

مشتق تابع قدر مطلق

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ