تلفن تماس : 88370918 - 88093804
ایمیل : info@sunwoodproduct.com

ژورنال دکوراسیون و معماری داخلی و خارجی 2012
  • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7دی وی دی
  • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7 دی وی دی
  • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7 دی وی دی
     

خريد پستي           خريد پستي

گروه عاملی

گروه عاملی:

اتم یا مجمموعه ای از اتم ها که به یک ترکیب خواص ویژه ای می بخشند,گروه عاملی نامیده می شوند.مثلا در الکل ها و در اسیدها,گروه های عاملی به ترتیب عبارتند از:

“OH_” و “COOH_” مانند:CH3OH , CH3COOH

اکثر ترکیبات کربن دار را می توان با توجه به گروه عاملی آن ها به چند گروه طبقه بندی نمود.

نکته:

گروه عاملی آرایش مشخصی از اتم هاست که به مولکول آلی دارای آن,خواص شیمیایی و فیزیکی وِیژه و منحصر بفرد می بخشد.تنها خانواده ی آلی که در ساختار مولکول های آن ها,گروه عاملی وجود ندارد,آلکان ها می باشند.

نام گروه عاملی

ساختار گروه عاملی

نام خانواده

نام

فرمول ساختاری

عامل آلکنی

آلکن

اتن

عامل آلکینی

آلکین

پروپین

هیدروکسیل

الکل

اتانول

عامل اتری

اتر

دی متیل اتر

عامل آلدهیدی

آلدهید

استالدهید

کربونیل

کتون

استون

کربوکسیل

اسید

استیک اسید

عامل استری

استر

اتیل استات

اعدا یونانی جهت نامگذاری ترکیبات آلی:

عدد فارسی

یک

دو

سه

چهار

پنج

شش

هفت

هشت

نه

عدد یونانی

مت

ات

پروپ

بوت

پنت

هگز

هپت

اکت

نون

ده

دک

منبع:جزوه ی دبیرستانی خودم

مدرس:آقای شهنام خالقی

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ