تلفن تماس : 88370918 - 88093804
ایمیل : info@sunwoodproduct.com

ژورنال دکوراسیون و معماری داخلی و خارجی 2012
  • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7دی وی دی
  • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7 دی وی دی
  • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7 دی وی دی
     

خريد پستي           خريد پستي

تعریف ایزومری

ایزومری:ترکیباتی دارای فرمول یکسان هستند ولی فرمول های ساختاری و خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوت دارند,ایزومر یکدیگرند.

نامگذاری ساختار گسترده ی آلکان ها (نامگذاری ایزومرهای آلکانی):

1--شاخه ی اصلی شاخه ای است با بیشترین تعداد کربن(گروه های خارج از شاخه ی اصلی را شاخه ی فرعی می نامیم) و از شاخه های فرعی کربن دار می توان “CH3″متیل را نام برد.

-2-شماره گذاری شاخه ی اصلی بر اساس الویت های زیر صورت می گیرد:

الف)نزدیکی به شاخه ی فرعی

ب)رسیدن به تراکم بیشتر شاخه های فرعی

ج)رعایت حق تقدم حروف الفبای لاتین(متیل M,اتیل E,کلر C,برم (B

3--در پایان نام هالوژن ها از پسوند واستفاده می نماییم,مانند کلرو,برمو و به تعداد شاخه های فرعی یکسان از اعداد (دی,تری,تترا,…)استفاده می نماییم.

4--هرگاه شاخه ی اصلی فاقد شاخه ی فرعی باشد,بعد از نام آلکان از پسوند (نرمال) استفاده می نماییم.

-5-نامگذاری آلکتن ها به صورت زیر انجام می گیرد:

محل و نام شاخه های فرعی به ترتیب تقدم حروف الفبا +تعداد کربن شاخه ی اصلی با لفظ آلکان

منبع:جزوه ی دبیرستانی خودم

مدرس:آقای شهنام خالقی

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ